Reklamacja

1. Reklamacje należy składać w formie elektronicznej lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy wskazany w Regulaminie. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

a) imię, nazwisko, adres, adres e-mail Nabywcy,

b) datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,

c) przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Nabywcy,

d) wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

Login